Altın Kursları

Merkezimiz Fethiye bölgesinde yetkili tek Cankurtaran Eğitim Merkezidir. Eğitimlerimiz Altın Cankurtaran Eğitmen Savaş Yapman tarafından verilmektedir. Her hafta düzenli olarak 2 kurs programımız vardır. Ancak talep edildiği takdirde Türkiye’nin her köşesine eğitim için gidilmektedir.

Madde 18- (1) Altın cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar:
a) 19 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
ç) Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak,
d) Federasyonun en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
e) En az 6 ay gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

ALTIN CANKURTARAN EĞİTİMİ STANDARDI

Altın cankurtaran eğitimi süresi toplam en az dört en fazla beş gün olup, müfredat 28 saattir. 28 Saatlik dersin ACT 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 olan 21 saati, dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, ACP 1-2-3-4 olan 7 Saati denizde (su içi) pratik olmak zorundadır. Denizde (su içi) yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir gümüş eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir gümüş eğitmen bronz eğitmen asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.

Altın cankurtaran kursiyerine önce aşağıdaki beceriler yaptırılacak olup başarılı olması halinde eğitimine devam edilecektir.

1-Dipten 3-5 kg ağırlık çıkarabilme (300-500 cm)
2-Tek nefes (apnea) ile 25 metre mesafeyi sualtından yüzebilmek
3-50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan yüzebilmek
4-75 metre kurtarma parkuru: Su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtı yüzerek, karşı duvara dokunup, su üstüne çıkmak. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzmek. Mesafe bitiminde dibe dalıp kurtarma mankenini taşıyarak su üstüne çıkartmak. Su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve bekleme yapmadan mankeni 25 metre taşımak. 25 metre bitiminde manken ile kulvara dokunmak. Bu parkuru en fazla 2dk içerisinde tamamlamak.
5-300 metre su üstü yüzmesi; 100 metre serbest teknik, 100 metre kurbağalama tekniği, 100 metre eller havada sırtüstü tekniği ile kesintisiz herhangi bir yere tutunmadan ve beklemenden yüzülecektir.
6-Sualtında donanımlı dalış ekipmanı ile açık suda tek rota üzerinde gidiş dönüş olarak en fazla 10 dakika pusula kullanımı
7-Donanımlı dalış ekipmanı ile maksimum 300cm-500cm derinlikten baygın dalıcı çıkarma ve 20 metre su üstünde taşıma.

Altın cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

ACT 1- Giriş:
a. Bronz, Gümüş ve Altın Eğitmen sertifikalandırma sistemi

ACT 2- Genel denizcilik:
b. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) Sudaki doğal tehlikeler,
c. Meteoroloji bilgileri,
d. Genel gemicilik bilgileri,
e. Acil durum planlaması.

ACT 3- Sualtında yön bulma:
a. Mesafe ölçümü (Zaman Dilimi, Tüp Basıncı, Palet vuruşu, kol mesafesi ve ölçülü ip kullanma)
b. Doğal navigasyon ve referansları,
c. Pusula ile navigasyon teknikleri (Doğrusal, Kare, Dikdörtgen),
d. Kerteriz alma tekniği.

ACT 4- Sualtında cisim/kişi arama yöntemleri:
a. Planlama ve Arama yöntemleri (U arama, genişleyen kare, ip ile dairesel arama, Jackstay arama)
b. Dairesel aramada ip çekme işaretleri.

ACT 5- Sualtından cisim/kişi çıkarma yöntemleri:
a. Kaldırma balonları ve kullanım yöntemleri,
b. Sualtından baygın dalıcı çıkarma yöntemleri,

ACT 6- Yaralanmalar ve ilk yardım uygulamaları:
a. Yaralar ve çeşitleri, (Delici-parçalı-enfekte yaralar),
b. Sürtünmeler,
c. Göze batan yabancı cisim,
ç. Kulakta yabacı cisim,
d. Yutakta yabacı cisim.

ACT 7- Yanıklar ve ilk yardım uygulamaları:
a. Yanıklar ve sınıflandırma,
b.Yanıklarda ilk yardım.

ACT 8- Isı dengesi bozuklukları:
a.Hipotermi,
b.Hipertermi,
c.Donma.

ACT 9- Ağrılar, koma ve ilk yardım uygulamaları:
a. Göğüs ve karın bölgesi ağrıları,
b. Bilinç düzeyinin boğulması,
c.Koma.

ACT 10- Zehirlenmeler:
a. Zehirlenmeler, tanımları ve değerlendirilmesi,
b. Solunum yolu zehirlenmeleri,
c. Sokma ve ısırmalar.

ACT 11- Değerlendirme:
a. Yazılı sınav.

b) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

ACP 1- Su üstü çalışması:
a. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) 100 m su üstünde yorgun/baygın dalıcı çekme.
b. 300 mt kurtarma yüzüşü baş suyun dışında,
c. 200 mt kurbağalama yüzüşü baş suyun dışında,
d. 100 mt tek kol dışarıda yan makas yüzme pratiği,
e. 100 mt iki kol sabit sırt üstü ters kurbağa yüzme pratiği,
f. 25 mt sualtında tekne nefes (apnea) yüzme pratiği,
g. Denizde elbiseli yüzme teknikleri ve pratikleri,
h. Denizde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri,
i. 1500 mt ABC ile yüzme teknikleri ve pratikleri,
j. Denizde boğuşma, bloke etme ve taşıma teknikleri ve pratikleri.

ACP 2- Sualtında cisim/kişi arama yöntemleri:
a. Doğal navigasyon yöntemleriyle arama,
b. Sualtında pusula kullanım tekniği,
c. Pusula ile düz hat, kare, üçgen navigasyon yöntemi,
d. Sualtında U tipi arama yöntemi pratikleri,
e. Sualtında genişleyen kare yöntemi pratikleri,
f. Sualtında ip ile dairesel arama pratikleri,
g. Sualtında Jackstay arama yöntemi pratikleri.

ACP 3- Sualtından cisim/kişi çıkarma yöntemleri:
a. Sualtında kaldırma balonu kullanımı pratikleri,
b. Sualtından kaldırma balonu ile cisim çıkarma pratikleri,
c. Sualtında BC ile cisim çıkarma pratikleri,
d. Sualtından baygın dalıcı çıkarma pratikler (önden, arkadan ve yandan),
e. Su üstünde suni solunum yaparak kazazedeyi kıyıya/tekneye çekme pratikleri.

ACP 4- Dalış kazalarında acil müdahale:
a. Dalış kazalarında ilk yardım,
b. Basınç odaları,
c. Dalış kazası geçirmiş dalıcıyı hastaneye sevk yöntemi.

Ana sayfa