Bronz Kursları

Merkezimiz Fethiye bölgesinde yetkili tek Cankurtaran Eğitim Merkezidir. Eğitimlerimiz Altın Cankurtaran Eğitmen Savaş Yapman tarafından verilmektedir. Her hafta düzenli olarak 2 kurs programımız vardır. Ancak talep edildiği takdirde Türkiye’nin her köşesine eğitim için gidilmektedir.

BRONZ CANKURTARAN
Bronz cankurtaran eğitimi süresi en az üç en fazla dört gün olup, müfredat toplam 21 saattir. 21 Saatlik dersin BCT 1-2-3-4-5-6-7-8 olan 13 saati, dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, BCP 1-2-3-4-5 olan 8 Saati havuzda (su içinde) pratik olmak zorundadır. Havuzda (su içi) yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.

Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;
a)18 yaşını doldurmuş olmak,
b)En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c)Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek (Ek cümle:12/5/2016 -Tal/4. md.) (Engelli olup da Federasyonun Sağlık Kurulunca hazırlanan rehberde belirtilen engeliyle ilgili dal uzman (Federasyon Sağlık Kurulu)hekiminden, yine rehberde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek sağlık açısından uygunluk raporu alındığı takdirde, cankurtaranlık veya cankurtaran eğitmenliği için başvurulabilir),
ç) Bu Talimatın 31 inci maddenin (2) nci fıkrasında belirtilen becerileri yapabilmek.

Bronz cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.
Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

BCT 1- İdari ders:
a. TSSF’nin tanıtımı,
b. TSSF’de cankurtaranlık,
c. Uluslararası cankurtaranlık, ILS nedir, üye ülkeler,
ç. TSSF/ILS Cankurtaran sertifika sistemi,
d. TSSF ve ILS cankurtaran ve cankurtaran eğitmen üniformaları,
e. Cankurtaran istasyonu, görevlileri, standartları.

BCT 2- Cankurtaran istasyonu ve bulundurulması gerekli donanım ve malzemeler:
a. Havuz cankurtaranı yardımcı malzemeleri, kullanım şekilleri,
b. Haberleşme cihazları,
c. Düdük ile haberleşme şekilleri,
ç. Telsiz kullanımı,
d. Acil haberleşme sistemleri (112),
e. Havuz cankurtaranı malzemeleri bakımı ve muhafazası.

BCT 3 - ILS bayrakları çeşitleri ve kullanım amaçları:
a. Cankurtaran istasyonu yönlendirme tabelaları,
b. Havuz uyarı ve tehlike işaretleri,
c. Havuz kullanımı bilgilendirme panoları,
ç. Acil durum planlaması,
d. Kaza raporu hazırlama.

BCT 4 Solunum ve dolaşım sistemleri:
a. Solunum sistemi,
b. Dolaşım sistemi.

BCT 5- Temel yaşam desteği:
a.Kazayamüdahale ,
b. Acil müdahale,
c. Bilinç kontrolü, solunum yolu açma ve solunum kontrolü
ç. Acil çağrı merkezi (112) arama,
d. Çene açma tekniği,
e. Ağız ve burundan suni solunum uygulaması ve pratikleri (manken üzerinde),
f. Suni solunum aparatı (ambu) ve kullanım metodu,
g. Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma tekniği ve pratikleri (manken üzerinde),
ğ. Kalp masajı uygulaması tekniği ve uygulaması (manken üzerinde),
h. Suni solunum ve kalp masajı uygulaması ve pratikleri (manken üzerinde),
ı. Temel yaşam desteğinde bebek, çocuk ve yetişkin farklılıkları,
i. Oksijen tüpü kullanımı.

BCT 6- Kanamalar ve damarlarımızın tanımı, sargılama teknikleri:
a. Kanamaların tanımı ve kanın pıhtılaşması,
b. Kanayan bölgeye göre kanamalar,
c. Damarlarımız,
ç. Kanayan damara göre kanamalar,
d. Basınç noktaları ve atar damar bulma yöntemi,
e. Sargı çeşitleri ve sargılama teknikleri,
   1-El yaraları ve sargı şekilleri,
   2-Parmak yaraları ve sargı şekilleri,
   3-Kafa-baş yaralanmaları ve sargı şekilleri,
   4-Göz yaralanmaları ve sargı şekilleri.

BCT 7- Kazazedeyi yatırma ve taşıma teknikleri:
a. Kazazedeyi yatırma teknikleri,
b. Koma pozisyonu (uygulamalı),
c. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) Omurilik yaralanmaları ve taşıma tekniği, (uygulamalı)
ç. Rantex tutuşu ile taşıma tekniği,
d. Kazazedeyi sedyeye yerleştirme ve sedye ile taşıma tekniği (uygulamalı).

BCT 8- Değerlendirme:

Yazılı sınav.
a) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

BCP 1- Yüzme teknikleri:
a. Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri,
b. Kurtarma, kurbağalama, yan makas ve sırtüstü taşıma yüzüşü pratikleri,
c. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) Cankurtaran suya atlama teknikleri ve pratikleri,
d. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) Su altından (10 mt) tek nefes (apnea) yüzme tekniği ve pratiği
e. Zamana karşı yüzme pratiği.

BCP 2- Kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri:
a. Koltuk altından tek kolla yan makas taşıma tekniği ve pratikleri,
b. Koltuk altından iki elle tutarak sırt üstü ters kurbağa taşıma tekniği ve pratikleri,
c. Kafadan tutarak taşıma tekniği ve pratikleri,
d. Kurtarma kemeri ile taşıma tekniği ve pratikleri.

BCP 3- Boğuşma teknikleri ve pratikleri:
a. İterek sarılmaları önleme pratikleri,
b. Önden ve arkadan sarılmalar ve kurtulma pratikleri,
c. Boğuşarak etkisizleştirme ve taşıma pratikleri.

BCP 4- Havuz dibinden kazazede çıkarma:
a. Havuz dibinden kazazede çıkarma tekniği ve pratikleri (manken kullanarak),
b. Havuzdan KENARA kazazede çıkarma pratikleri (yardımcısız, yardımcılı),
c. Havuz kenarına yatırma, koma pozisyonu tekniği ve pratikleri,
d. Ranteks taşıma tekniği ve pratikleri.

BCP 5- Havuzda kurtarma ekipmanları kullanımı:
a. Kurtarma topu ile kurtarma tekniği ve pratikleri,
b. Kurtarma halatı ile kurtarma tekniği ve pratikleri,
c. Kurtarma sopası ile kurtarma tekniği ve pratikleri.

Ana sayfa