Gümüş Kursları

Merkezimiz Fethiye bölgesinde yetkili tek Cankurtaran Eğitim Merkezidir. Eğitimlerimiz Altın Cankurtaran Eğitmen Savaş Yapman tarafından verilmektedir. Her hafta düzenli olarak 2 kurs programımız vardır. Ancak talep edildiği takdirde Türkiye’nin her köşesine eğitim için gidilmektedir.

Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;
a) 18 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Bronz cankurtaran belgesine sahip olmak,
ç) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.

Gümüş cankurtaran eğitimi süresi en az üç en fazla dört gün olup, müfredat 21 saattir. 21 Saatlik dersin GCT 1-2-3-4-5-6 olan 13 saati, dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, GCP 1-2-3-4-5-6 olan 8 Saati denizde (su içinde) pratik olmak zorundadır. Denizde (su içi) yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir. Birbirini takip eden bronz ve gümüş cankurtaran eğitimlerine katılan kursiyerin eğitim süresi en az 5 gün olup, toplam 35 saattir. Birbirini takip eden bronz ve gümüş cankurtaran eğitimlerinde gümüş cankurtaran eğitimine ilave 14 saat eğitimin 6 saati dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, 8 saati denizde (su içinde) olmak zorundadır. Bu eğitimlerde de denizde (su içi) yapılacak pratikler dershanede yapılamaz.

Gümüş Cankurtaran aşağıdaki yeterliliklerin hepsini sağlamak zorundadır. Aşağıdaki beceriler (e bendi hariç olmak üzere) maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanılmadan uygulanacaktır.
a) En az 180 cm derinlikten 3-5 kg ağırlığında bir cisim çıkarabilme
b) Tek nefes ile (apnea) 20 metre mesafeyi sualtından yüzebilmek
c) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan ve herhangi bir yere tutunmadan yüzebilmek
ç) 50 metre kurtarma parkuru: Kurtarma atlayışı, tekniği ile suya atlamak ve kurtarma yüzmesi tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra, en az 180 cm derinlikten kurtarma mankenini dipten çıkarıp 25 metre su üstünde taşıyarak başlangıç noktasına sudan çıkmak (Bu parkur en geç iki dakikada tamamlanmalıdır.)
d) 200 metre koşu, 200 metre yüzme, 200 metre koşu testini en geç sekiz dakikada tamamlayabilmek (Koş-Yüz-Koş parkuru)
e) 1000 metre ABC ekipmanları ile yüzerlik sağlayan herhangi bir yardımcı malzeme olmadan su üstünde yüzme.
(3) Gümüş cankurtaran eğitimleri sadece denizde ve göllerde yapabilirler.
(4) Gümüş cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.
a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

GCT 1- Giriş:
a. Bronz cankurtaran bilgi sınavı,
b. Bilgi eksiklerinin tespiti ve güncellenmesi,
c. Temel yaşam desteği tekrarı,
(Bronz cankurtaran kursunu başarıyla tamamlayıp üç ay içinde gümüş cankurtaran kursuna katılanlarda bu beceri eğitmen inisiyatifindedir.)

GCT 2- Cankurtaran istasyonu standartları ve cankurtaran malzemeleri:
a. Sahilde cankurtaran kulesi ve istasyonu,
b. Sahilde kullanılan bilgi ve uyarı panoları,
c. Sahilde kullanılan cankurtaran hizmet bayrakları,
d. Sahilde cankurtaran istasyonu görevlileri ve nöbet kuralları,
e. Sahilde acil durum planlaması,
f. Sahilde kullanılan cankurtaran ve ilk yardım malzemeleri,
g. Cankurtaran malzemelerinin bakımı ve muhafazası.

GCT 3- Sahilde cankurtaran malzemelerinin kullanımı:
a. ABC malzemeleri tanıtımı ve kullanım teknikleri,
b. Gemici düğümleri ve kullanım yerleri,
c. Sahilde haberleşme cihazları düdük ve megafon kullanım teknikleri,
d. Sahilde bayrakla haberleşme teknikleri.

GCT 4- Sualtı Fizyolojisi:
a. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Sudaki doğal tehlikeler,
a. Su basıncı ve vücudumuza etkileri,
b. Kulak yapısı ve kulak eşitleme teknikleri, sinüsler,
c. Hiperventilasyon,
d. Güneş çarpması ve ısı şoku.

GCT 5- Yaralanmalar:
Boğulmalar
Kırıklar,
Çıkıklar,
Berelenmeler,
Burkulmalar,
Kas zorlaması,
Kopan uzvun korunması.

GCT 6- Değerlendirme:
Yazılı sınav.
b-Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

GCP 1- Denizde yüzme ve boğuşma pratikleri:
a. 300 mt kurtarma yüzüşü baş suyun dışında,
b. 200 mt kurbağalama yüzüşü baş suyun dışında,
c. 100 mt tek kol dışarıda yan makas yüzme pratiği,
d. 100 mt iki kol sabit sırt üstü ters kurbağa yüzme pratiği,
e. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Sualtında 20 mt tek nefes (apnea) yüzme pratiği,
f. Denizde elbiseli yüzme teknikleri ve pratikleri,
g. Denizde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri,
h. 1000 mt ABC ile yüzme teknikleri ve pratikleri,
i. Denizde boğuşma, bloke etme ve taşıma teknikleri ve pratikleri.

GCP 2- Denizde kazazede taşıma pratikleri:
a. 50 m çekerek ve iterek yorgun yüzücü taşıma pratikleri,
b. 50 m tek kol koltuk altı ve çeneden tutarak yan makas taşıma pratiği,
c. 50 m iki elle koltuk altından tutarak taşıma pratikleri,
d. 50 m kafadan tutarak taşıma pratikleri,
e. Denizde elbiseli yüzeme teknikleri ve pratikleri,
f. Deniz içinde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri.

GCP 3-Denizde kurtarma ekipmanları kullanımı:
a. Kurtarma ekipmanları ,
b. Kurtarma kemeri ile adam çekme pratikleri,
c. Kurtarma torpili ile adam çekme pratikleri,
d. Kurtarma botu ile kazazede kurtarma ve bota alma teknikleri.

GCP 4- Kazazedeyi kıyıya çıkarma teknikleri ve pratikleri:
a. Baygın kazazedeyi denizden iki kişi ile kuru ortama taşıma pratikleri (Ranteks),
b. Baygın kazazedeyi denizden iki kişi ile omuzda kuru ortama taşıma ve pratikleri,
c. Baygın kazazedeyi sudan üç kişi ile kuru ortama taşıma usulleri ve pratikleri.

GCP 5- Dalış teknikleri:
a. Suya dalış teknikleri (3-5 mt derinlik),
b. Deniz dibinden kazazede çıkarma pratikleri (manken kullanarak, 3-5 mt.),
c. Sahilde kurtarma malzemeleri kullanımı pratikleri

GCP 6- Değerlendirme ve senaryo çalışması:
a. 100 m kurtarma yüzüşü baş yukarıda, 200 m kurbağalama-100 mt sırt üstü yüzme,
b. Senaryolar.

Ana sayfa